Termes i Condicions

Termes i Condicions

Data d’entrada en vigor: 1 de Març de 2022 Aquests termes i condicions (els “Termes i condicions”) regulen l’ús de www.thruyoga.com (el “Servei”). Aquest Servei està gestionat per Elisabet Camprubi Torreblanca. En registrar-vos a una classe de ioga amb l’Elisabet Camprubí Torreblanca, esteu d’acord amb les afirmacions següents:
 
Acord d’Alliberament i Exoneració de Responsabilitat – Classe de ioga:
  • Entenc que el ioga inclou moviments físics, així com una oportunitat per a la relaxació, la reducció d’estrès i l’alleujament de la tensió muscular. Entenc que rebré informació i instruccions; inclosos ajustaments verbals i físics sobre ioga i salut. Com passa amb qualsevol activitat física, el risc de lesions, fins i tot greus o invalidants, sempre està present i no es pot eliminar. És responsabilitat meva de consultar amb un metge abans de la meva participació a la classe de ioga. 
  • Represento i garanteixo que estic en forma física i no tinc cap afecció mèdica que impedeixi la meva plena participació a la classe de ioga
  • Accepto assumir la responsabilitat total dels riscos, pèrdues, reclamacions, lesions, danys o responsabilitats, coneguts o desconeguts que puguin ocórrer com a resultat de participar en el la classe de ioga
  • Entenc que el ioga no és un substitut de l’atenció mèdica, l’examen, el diagnòstic o el tractament. El ioga no es recomana i no és segur en determinades condicions mèdiques. Afirmo que sóc responsable i decideixo practicar ioga per pròpia decisió. Conscientment i voluntàriament em faig responsable de qualsevol dany que pugui patir durant la classe de ioga, sigui per danys derivats de l’activitat física o causats per l’entorn on es practica la classe de ioga.
  • Mentre participo en la classe dirigida per Elisabet Camprubí Torreblanca, ho faig pel meu propi risc, i mantindré a Elisabet Camprubí Torreblanca, representants i agents, sense cap perjudici sobre qualsevol dany que pateixi durant la classe de ioga. 
  • Afirmo que no faig responsable a l’Elisabet Camprubí Torreblanca ni als seus representants de qualsevol pèrdua, cost, reclamació, ferida, dany o responsabilitat, que hagi patit durant la classe de ioga. 
  • En el cas que declari al formulări que no tinc cap al·lèrgia, dono permís a l’Elisabet Camprubí Torreblanca a utilitzar olis essencials i aromes durant la classe de ioga i declaro que no tinc cap al·lèrgia o reacció a aquests.
Consentiment de la imatge: Sense expectació de compensació ni d’altres retribucions, ara o en el futur, presento el meu consentiment a l’Elisabet Camprubí Torreblanca, als seus afiliats i agents, per utilitzar la meva imatge i semblança i / o qualsevol declaració d’entrevista de les meves publicacions, publicitat o altres activitats de mitjans. (inclosa Internet). Aquest consentiment inclou, però no es limita a: – Permís per entrevistar, filmar, fotografiar, fer cintes, o fer una reproducció en vídeo de mi i / o enregistrar la meva veu; – Permís per utilitzar el meu nom; i – Permís per utilitzar citacions de les entrevistes (o fragments d’aquestes cites), la pel·lícula, fotografia (es), cinta (s) o reproducció (s) de mi, i / o enregistrament de la meva veu, en part o en conjunt, a les seves publicacions, a diaris, revistes i altres suports impresos, a la televisió, la ràdio i els mitjans electrònics (inclosa Internet), als mitjans teatrals i / o als enviaments destinats a la formació i la sensibilització. Aquest consentiment es dóna a perpetuïtat i no requereix l’aprovació prèvia de l’Elisabet Camprubí Torreblanca. Jo, els meus hereus o representant legal, renuncio a demandar a Elisabet Camprubí Torreblanca per qualsevol lesió o mort causada per la meva participació a la classe de ioga i gravació d’aquesta. La meva inscripció constitueix la meva plena acceptació d’aquesta renúncia. He llegit el comunicat, dono el meu consentiment i accepto voluntàriament els termes i condicions indicats anteriorment. Pandèmia de coronavirus / Covid-19: – Accepto seguir les normes donades per l’instructora durant la classe de ioga per minimitzar la propagació del Coronavirus / Covid-19 – Confirmo que no tinc cap d’aquests símptomes: tos, falta d’alè, febre alta, dolor muscular, mal corporal, nàusees, pèrdua de gust / olor – Confirmo que no m’han diagnosticat Covid-19 en els darrers 14 dies – Confirmo que no visc amb ningú infectat ni en quarantena a causa de Coronavirus / Covid-19 – Confirmo que no estic esperant els resultats de proves de laboratori per a Coronavirus / Covid-19 – Participo voluntàriament a la classe de ioga que ofereix l’Elisabet Camprubí Torreblanca (Thruyoga) i reconec que augmento el meu risc d’exposició al Coronavirus / Covid-19

Dades de contacte: Si us plau, poseu-vos en contacte amb mi si teniu cap pregunta o dubte. Les nostres dades de contacte són les següents: smile@thruyoga.com

També podeu contactar amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte disponible a la web.